• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Important Announcement

સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક નો જુનો IFSC SBIN0RRSRGB ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ થી બંધ કરવામાં આવ્યો છે.ઇનકમિંગ NEFT/RTGS/IMPS પેમેન્ટ માટે કૃપા કરીને નવા IFSC SGBA0000BBB નો ઉપયોગ કરો ,જ્યાં BBB તમારા ખાતા નો ત્રણ અંક નો હોમ બ્રાંચ કોડ છે.

List of Branch Wise New IFSC
small-logo

Welcome to

Saurashtra Gramin Bank

chairman

Chairman's
Message

Shri
M. B. Kalamthekar

It gives me great pleasure to place before you the highlights of our bank’s performance during the financial year 2021-22. I heartily congratulate the team SGB for remarkable performances putting on the board for F.Y. 2021-22.

View More
map